Bồn chứa xăng dầu 3m3

  • Thương hiệu: STV Tank
  • Vật liệu: Thép SS400 hoặc TC3
  • Độ dày:  vỏ5mm-10mm, tùy theo yêu cầu
  • Áp suất thiết kế: 0,3kg/m2
  • Áp suất kiểm tra: 0,4kg/m2
  • Dung tích: 3m3